Electrical & Automation Manager
Location Tumba, Sweden
Department Engineering
Apply Now

CRANE Currency in Tumba Sweden is Hiring an Electrical & Automation Manager!

We are looking for a Group Manager for the Electrical and Automation department. This position is part of a management group over-seeing employees to assist in operational matters. You report to the Maintenance Manager.

Responsibilities Include:

Electric operations and the operation and maintenance of high- and low-electrical current systems and installations. Responsibilities also include carrying out and checking electrical installation-required work in accordance with current regulations. To help, you will have an electrical engineer with full qualifications. You will also have a budget and personnel responsibilities as well as delegated work environment responsibilities. You will be an active participant in project work, and you will set the requirements.

Your profile

University degree with a focus on electric power or industrial automation supplemented with electric power, or equivalent work experience. A big plus is if you have experience with systems from ABB, Honeywell and Siemens. Furthermore, you have experience from a managerial position and feel comfortable in a decision-making role and in managerial processes.

You are fluent in Swedish and English in speech and writing, and have good knowledge of the Office package.

We are looking for a strong and clear leader with a holistic view and good personal knowledge; driven and determined and have leadership qualities that allow you to prioritize and act effectively. We are looking  for someone who is committed to creating the conditions for a stable and safe work environment, and work to promote a sense of belonging, commitment and job satisfaction among your 9 employees.

 

Information and application

Based on the company's security requirements, a background check is implemented before employment is offered. Crane Currency is a non-smoking company. 

Please send your application, in English, as soon as possible since selection will be ongoing.

We look forward to your application!

 

Utkast annons

Till Underhållsavdelningen på Crane AB söker vi en Gruppchef för avdelningen El och Automation. Du ingår i en ledningsgrupp om totalt fem personer och har 9 medarbetare till din hjälp i operativa frågor. Du rapporterar till Underhållschefen.

Dina ansvarsområden

Som chef är du eldriftansvarig och ansvarar för drift och underhåll av stark- & svagströmsanläggningar och installationer. Du har även ansvar för att behörighetskrävande elektriskt installationsarbete utförs och kontrolleras enligt gällande föreskrifter. Till din hjälp har du en elingenjör med full behörighet. Du har budget- och personalansvar samt delegerat arbetsmiljöansvar. Aktivt delta i projektarbete, och vara en tydlig kravställare.

Din profil

Du har en Högskoleutbildning med elkraftsinriktning eller industriell automation kompletterad med elkraft, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Ett stort plus är om du har erfarenhet av system från ABB, Honeywell och Siemens. Vidare har du erfarenhet från arbetsledande befattning och känner dig bekväm i en beslutsfattande roll och i arbetsledande processer.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, och har goda kunskaper i Office-paketet.

Vi söker en stark och tydlig ledare med helhetssyn och god personkännedom. Du är drivande och målmedveten och har ledaregenskaper som gör att du kan prioritera och agera effektivt. Du är mån om att skapa förutsättningar för en stabil och trygg arbetsmiljö, och arbetar för att främja samhörighetskänsla, engagemang och arbetsglädje bland dina 9 medarbetare.

#LINKEDIN

 

Back Apply Now